Your space-enabled career begins here

Space-based technologies are the building blocks of these pillars of innovation:

Search for credible job opportunities with top entrepreneurial space companies.

Systemutvikler

KSAT

KSAT

Posted on Wednesday, April 17, 2024

KSAT legger vekt på å sikre mangfold i selskapet ved å ta hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn under rekruttering.

For å kunne jobbe i KSAT, må du oppfylle vilkårene for norsk sikkerhetsklarering og være egnet og autorisert for stillingen. Endelige kandidater vil måtte gjennomføre en bakgrunnssjekk utført av Semac.

Bli en nøkkelspiller hos KSAT!

KSAT står foran et nytt og spennende kapittel. Med et revitalisert fokus på produktutvikling møter vi fremtiden med nye, innovative satsninger. Vår hovedmålsetting er å utvikle løsninger som kommer våre kunder til gode. Er du en talentfull systemutvikler som brenner for å være med på denne reisen? Ditt bidrag vil være viktig for å ta våre systemer til nye høyder, noe som vil styrke vår interne effektivitet og våre kunders tilfredshet. Bli med på vår reise, hvor vi omdanner ideer til virkelighet, og skaper teknologiske løsninger som vil forme fremtiden i vårt domene.

Hva gjør vi i KSAT?

KSATs avdeling for jordobservasjon er inndelt i flere produktteam, der hvert team har sitt eget fokusområde. Våre nåværende produkter inkluderer:

 • Data and Processing Services
 • Oil Spill Detection
 • Maritime Situational Awareness
 • Customer Success
 • Government Programs
 • Emerging Markets

Oil Spill Detection

I Oil Spill Detection (OSD) vil du, sammen med dyktige kolleger, jobbe for å optimalisere våre tjenester for overvåkning og situasjonsanalyse til havs. Vi lager systemer for å identifisere og kartlegge oljesøl med mål om å forhindre miljøkatastrofer. Framover er automatisering med bruk av maskinlæring viktig fokus for å kunne detektere olje i satellittbilder i nær sanntidsløsninger.

Maritime Situational Awareness

I Maritime Situational Awareness (MSA) vil du bli en del av et tverrfunksjonelt produktteam som sammen bidrar til maritim overvåkning for miljø, sikkerhet og bærekraftig ressursutnyttelse til havs for kunder over hele verden. Vårt hovedfokus er å oppdage, beskrive og følge skip på havet basert på satellittbilder. For å oppnå dette bruker vi blant annet maskinlæring.

Customer Success

I teamet for Customer Success er vårt primære mål å utvikle innovative backend- og frontendløsninger som forbedrer brukeropplevelsen for både våre interne og eksterne kunder. Vi omdanner kreative ideer til virkelighet og skaper teknologiske løsninger som ikke bare former fremtiden, men også øker effektiviteten for brukerne. Vårt arbeid omfatter hele spekteret av teknologi, fra utvikling av webapplikasjoner til backend APIer, slik at vi kan tilby en helhetlig og sømløs brukeropplevelse.

Government Programs

I GovProg vil du jobbe med utvikling av ende-til-ende systemer knyttet til satsingen på helt nye satellittkonstellasjoner, som samler inn nye typer data, hovedsakelig for nasjonale formål. Vi designer og utvikler på alle ledd i de nye bakkesystemene, både dynamisk prosessering og analyse av høy-volum datastrømmer, kompleks integrasjon av komponenter med REST-APIer, styringssystem, brukertjenester, samt høy-ytelse kommunikasjon og sikkerhetsløsninger. Dette gjøres i tett samarbeid med myndigheter og norske- og internasjonale aktører innen romfartsindustrien.

Emerging Markets

Dette er et nytt team hos KSAT som fokuserer på fremtidens produkter og tjenester som er utenfor våre tradisjonelle maritime løsninger for skip og olje. Vi fokuserer på landbaserte EO-produkter rettet mot overvåkning av utslipp, InSAR og landbaserte endringer. Vi tilbyr en unik mulighet til å være i forkant av produktutvikling og operasjonalisere nye produkter og tjenester som vil bli kjernekomponenter i KSATs fremtidige tjenster.

Data and Processing Services.

Data and Processing Services teamet har som hovedoppgave å sikre mottak, prosessering av jordobservasjonsdata. Data tilgjengeliggjøres for kundene gjennom veldefinerte-grensesnitt (API). DPS jobber tett sammen med satellitteiere for å få satt opp mottak, prosessering og leveranse av data. Temaet har høyt fokus på å sikre rask datatilgang til våre kunder som har strenge tidskrav til leveringstid i sine tjenester.

Order Handling

Order Handling står nå foran en spennende oppgave med å levere et mer fleksibelt fundament for våre tjenester. Vi er i gang med å oppgradere og forbedre vår domenelogikk og APIflate for å støtte nye, innovative tjenester basert på større grad av automatikk og større volum av data.

Vårt team har allerede bred erfaring og solid kompetanse, men vi er åpne for å tiltrekke oss nye talenter, og ser etter den riktige personen som kan vokse med oss. Vi ønsker søkere uavhengig av erfaringsnivå, inkludert nyutdannede, som er klare til å ta fatt på utfordringene som følger med å transformere og modernisere våre kritiske systemer.

Hva er fellesnevneren for disse teamene?

 • Vi anvender Azure til våre kjøremiljøer.
 • Vi bruker GitHub for versjonskontroll og samarbeid.
 • Vi anvender GitHub actions for kvalitetssjekk, bygging og utrullinger.
 • Vi benytter Docker-containere.
 • Vi kjører kode i orkestreringsverktøy som Kubernetes eller container apps.
 • Vi anvender Bicep for Infrastructure as Code (IaC).
 • Vi har fokus på sikkerhet i hele programvareutviklingsprosessen.
 • Vi utvikler robuste og brukervennlige systemer.
 • Vi drifter systemene vi utvikler, og sørge for en sømløs opplevelse for våre kunder.
 • Vi har en proaktiv tilnærming for å og oppdage og rette feil før de påvirker brukeropplevelsen/produksjonen.
 • Vi overvåker våre systemer kontinuerlig for å sikre optimal ytelse.
 • Vi har fokus på samarbeid og jobber som et team. Det vi gjør, gjør vi sammen.
 • Vi følger de kjente utviklingsprinsippene for smidig utvikling, for å effektivisere utviklingsprosessen.

Hva søker vi etter?

Vi søker etter både nyutdannede og erfarne systemutviklere med noen års erfaring i feltet og ser etter deg som har noen av disse kvalifikasjonene og egenskapene:

 • Du er en engasjert systemutvikler som ønsker å vokse både personlig og profesjonelt.
 • Du har sterke programmeringsferdigheter i en eller flere språk som Python, Java, C#, C++ eller Rust.
 • Du har kunnskap om og/eller erfaring med skytjenester, særlig Azure.
 • Du har kunnskap om og erfaring med moderne CI/CD-prosesser.
 • Du har god innsikt i databasestyring og optimaliseringsteknikker.
 • Du er en lagspiller som verdsetter samarbeid og kunnskapsdeling for å nå felles mål.
 • Du har fokus på at systemene skal fungere i en operasjonell kontekst.
 • Du er innovativ og trives i et dynamisk og fleksibelt utviklingsmiljø.
 • Du har erfaring med å utvikle brukersentrerte løsninger.
 • Har god forståelse for mikrotjeneste-arkitektur og API-er.
 • Flytende i norsk og engelsk, med gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig.

Det er ikke avgjørende at du kan akkurat disse teknologiene, men det vil være en fordel dersom du har vært borti lignende teknologier.

Ser du for deg en karriere i et av våre produktteam, så gleder vi oss til å høre fra deg.

Alle kvalifiserte søkere vil få beskjed om at de vurderes for ansettelse uten hensyn til etnisk gruppe, hudfarge, religion, kjønn, legning, kjønnsidentitet, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemning.