Your space-enabled career begins here

Space-based technologies are the building blocks of these pillars of innovation:

Search for credible job opportunities with top entrepreneurial space companies.

Senior Machine Learning Developer

KSAT

KSAT

Software Engineering
Posted on Wednesday, April 17, 2024

KSAT legger vekt på å sikre mangfold i selskapet ved å ta hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn under rekruttering.

For å kunne jobbe i KSAT, må du oppfylle vilkårene for norsk sikkerhetsklarering og være egnet og autorisert for stillingen. Endelige kandidater vil måtte gjennomføre en bakgrunnssjekk utført av Semac.

Som programvareutvikler i KSAT vil du jobbe i team med å utvikle og forbedre jordobservasjonstjenester som oljedeteksjon, skipsdeteksjon og miljøovervåking over havområder. Våre kunder forventer tjenester med leveranser i nærsanntid (NRT) og med høy kvalitet. Du vil få muligheten til å utvikle programvareløsninger som sammenstiller data fra flere kilder gjennom veldefinerte og skyvennlige APIer som tilgjengeliggjøres for kunder over hele verden. Vi jobber aktivt for å ta i bruk state-of-the-art teknologi innen skytjenester, maskinlæring (ML), automasjon etc.

Automatisering i jordobservasjonstjenestene er svært viktig der maskinlæring er foretrukket metodikk. Vi jobber med systematisk trening av dype nevrale nettverk for analyse i satellittbilder, produksjonssetting av disse, datavarehus, back-end systemer og APIer for datatilgang og datamanipulasjon i interne tjenester.

Vår ideelle kandidat kan sjekke av på flere punkter:

  • Minimum 3 år erfaring med ML-utvikling
  • Erfaring med ML og dyp læring i programvareutvikling og produksjonssystemer
  • Motivasjon for å holde deg oppdatert på state-of-the-art innen ML, MLOps, DevSecOps. Og også evne å relatere slike metoder og teknologier i utvikling av NRT løsninger i produksjon
  • Erfaring med ML rammeverk som PyTorch e.l
  • Erfaring med GitHub Actions for CI/CD, IAC og Bicep e.l.
  • Erfaring med skytjenester og containerteknologi (Azure, AWS, Docker, Kubernetes etc.)
  • Erfaring med optiske og radardata (SAR) fra satelitt
  • Evner for problemløsning og samarbeid i team
  • Erfaring med smidig utviklingsmetodikk

Alle kvalifiserte søkere vil få beskjed om at de vurderes for ansettelse uten hensyn til etnisk gruppe, hudfarge, religion, kjønn, legning, kjønnsidentitet, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemning.